Kraamzorg Jacqueline is aangesloten bij Coöperatie Kraamzorggroep U.A. Deze heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Hierdoor wordt jullie kraamzorg volledig vergoed.

 

* Voornaam
* Achternaam
* Naam partner
* Achternaam partner
* Adres
* Postcode
* Woonplaats
* Geboorteplaats
* Geboortedatum
* Uitgerekende datum
* Hoeveelste zwangerschap
* Telefoonnummer
* Mobiele telefoonnummer
* E-mailadres
* Burgerservice nr (BSN)
* Soort- ID (b.v paspoort rijbewijs)
* Geldig tot
* ID nummer
* Zorgverzekering

* Soort verzekering (staat in uw polis)"
* Polisnummer
Hoe heb je mij gevonden?
Opmerkingen.
Ja, ik heb de algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden en privacy reglement gelezen en ga daarmee akkoord.

 

Algemene voorwaarden

Aanvullende voorwaarden

Privacyregelement